Familie-mediation

Zienergie bemiddelt in familie kwesties. Gaan jullie scheiden? Is er ruzie in de familie? Zijn er kinderen betrokken bij een scheiding? Stuk voor stuk ingrijpende gebeurtenissen met een grote emotionele belasting voor alle betrokken. Dan zie je soms door de bomen het bos niet meer. De Zienergie Mediator helpt jullie om stap voor stap te doen wat moet gebeuren.

01.

Mediation bij scheiding

02.

Mediation bij conflicten binnen familie

01.

Begeleiding Kinderen in Scheiding

Mediation bij scheiding

Jullie hebben de beslissing genomen om te gaan scheiden en niet meer samen verder te gaan. Wanneer jullie kinderen hebben, gaan jullie wel samen door als ouders. Wat moet je dan allemaal regelen en waar begin je? Een scheiding is een ingrijpende levensgebeurtenis en er komt veel op jullie af. Beslissingen die genomen moeten worden en die bepalend zijn voor de toekomst, zaken die moeten afgehandeld en verdeeld, keuzes die moeten worden gemaakt.

Wanneer er (minderjarige) kinderen betrokken zijn bij de scheiding dan staat het welzijn van hen voorop. Jullie gaat als partners uit elkaar, maar blijven wel ouders van jullie kind(eren).

De mediator neemt jullie mee in het scheidingstraject. Vertelt jullie wat er moet worden geregeld en waarover een beslissing moet worden genomen. Wellicht zijn jullie het over veel zaken eens, maar punten die een discussie vormen komen tijdens de mediation uitgebreid aan bod.

Zo wordt er gesproken over: de gezamenlijke woning, de verdeling van de goederen, de momenten waarop jullie stappen willen zetten, de verwachtingen die er zijn ten opzichte van elkaar.
De afspraken die jullie maken leggen we vast in een convenant of vaststellingsovereenkomst.

Wanneer er minderjarige kinderen betrokken zijn bij een scheiding maken jullie afspraken over zaken als de zorgverdeling, vakanties en feestdagen, kinderkosten en wat jullie belangrijk vinden met betrekking tot de opvoeding van de kinderen.
De afspraken hierover leggen we vast in een ouderschapsplan.

De mediator is onpartijdig en onafhankelijk. Dit betekent dat de mediator er zorgt voor draagt dat jullie beiden goed worden gehoord. Ook wanneer onderwerpen lastig zijn en er emotie bij komt kijken, zal de mediator met aandacht blijven vragen en luisteren. Totdat de belangen van jullie beiden voldoende op tafel zijn gekomen en er vanuit die positie, keuzes kunnen worden gemaakt.

De Zienergie mediator is tevens opgeleid tot Kindercoach Kinderen Scheiden Mee waardoor het mogelijk is om minderjarige kinderen via een apart traject te begeleiden door de scheiding. Zie hiervoor: ‘Begeleiding kinderen in scheiding’.

Wanneer de afspraken helder zijn, worden deze vastgelegd in de bovengenoemde stukken die vervolgens naar de advocaat en de rechtbank gaan.

Online Mediation is uiteraard ook mogelijk!

Mediation bij conflicten binnen familie

Zijn er conflicten binnen de familie? Een verschil van inzicht, ruzie om een erfenis, boosheid of irritatie onderling. Willen jullie in gesprek om samen tot een oplossing te komen? Mediation is dan een goede optie.

Het is mogelijk om direct met alle betrokken en de mediator om de tafel te gaan. De verhalen van alle partijen worden gehoord, het belang van iedereen wordt helder gemaakt en vervolgens zoeken we naar een win-win situatie voor alle partijen.

In sommige gevallen zal dit echter niet de voorkeur hebben. Je hebt immers zelf al geprobeerd om er met elkaar uit te komen. In dat geval is het een mogelijkheid om eerst individueel met de mediator te spreken over hoe de situatie wordt ervaren. Als mediator hoor je in dat geval álle partijen. De mediator zal vervolgens zoeken naar een manier om alle partijen met elkaar om de tafel te krijgen zodat het contact kan worden opgebouwd en het conflict kan worden doorbroken.

Begeleiding Kinderen in Scheiding

“Als ouders scheiden, scheiden kinderen mee”.

Als coach voor kinderen in scheiding, werk ik volgens het erkende Zandkastelenprogramma. Dit programma is ontwikkeld voor kinderen met gescheiden ouders. De scheidingsperiode van ouders is voor kinderen vaak gevuld met onzekerheden. Preventieve zorg voor kinderen is dan van grote waarde om problemen die voortvloeien uit een scheiding te voorkomen of te verminderen. Daarbij kan de coach ook zorg dragen om de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op gang te brengen.
Ook de ouders worden bij het traject betrokken waardoor de communicatie tussen ouder en kind bij scheiding wordt versterkt en iedereen handvatten krijgt aangereikt.

Naast groepsprogramma’s behoren ook individuele begeleidings-trajecten met kinderen tot de mogelijkheid.