ZIENERGIE

COACHING

Vind ik mijn werk nu echt nog zo leuk? Welke richting wil ik op met mijn bedrijf en wat heb ik daarvoor nodig? Hoe krijg ik als leidinggevende mijn team weer gemotiveerd?

Er zijn veel situaties te bedenken waarbij het prettig is om een onafhankelijk ervaren buitenstaander te betrekken bij de dilemma’s waar je op dat moment voor staat.
De Zienergie coach helpt je te reflecteren op de situatie, geeft je inzichten en zet aan tot beweging. De coach fungeert als klankbord, stelt je vragen en legt je zaken voor, waardoor jij weer de tools vindt om verder te gaan.

Lees meer

ZIENERGIE

MEDIATION

Mediation is conflictbemiddeling. Een proces waarbij je, onder begeleiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator, in gesprek gaat om met elkaar tot oplossingen te komen.

De mediator van Zienergie begeleidt effectief de gesprekken waarbij sprake is van een veilige omgeving waarbinnen ieder zich gezien en gehoord voelt.

Zienergie mediation werkt doelgericht met partijen naar een uitkomst die voor alle partijen goed voelt.

Klik hier voor meer informatie over de tarieven.

Lees meer

Over Zienergie

Zienergie Coaching en Mediation werkt vanuit aandacht. Voor de mens en de situatie. Korte lijnen, een praktische aanpak en laagdrempelig handelen, typeren de manier van werken. Een traject met Zienergie maakt dat je daarna weer verder kunt!

Lees meer

Visie van Zienergie Coaching en –Mediation

De overtuiging dat veiligheid een voorwaarde is voor openheid. Dat openheid een voorwaarde is om te reflecteren en te werken aan een oplossing of ontwikkeling.

Zienergie werkt toegankelijk en laagdrempelig. Zienergie zorgt ervoor dat je je gezien en gehoord voelt waardoor je komt bij waar je echt mee aan de slag zou willen gaan. Zienergie staat voor de autonomie van iedereen en gelooft in competentie en relatie. Zienergie werkt vanuit oprechte interesse in de mens; in wat de mens doet en wat het beweegt. Vanuit oprechte interesse, positiviteit en doelgerichtheid, met interventies op maat, kunnen er stappen worden gemaakt de (persoonlijke) doelen te behalen.

Kernwaarden

Commitment
Commitment betekent dat je je inzet en dat je je betrokken voelt. Een soort belofte. Een commitment van alle partijen is belangrijk om de stappen die worden gemaakt, duurzaam- en van grote betekenis te laten zijn.
Interesse & empathie
Ieder mens is bijzonder en uniek. Vanuit die gedachte en met een portie interesse in de mensen om je heen, kun je stappen maken tot een betere verbinding. Een betere verbinding levert altijd op. Blijf je verwonderen!
Lef!
Het begint bij de moed om een stap te maken in het erkennen dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen. Vervolgens is het mooi om te ontdekken wat je bereikt door moed te tonen. Probeer, val, sta op en ga weer door. Dan ontstaat LEF!
Veiligheid
Wanneer je je niet veilig voelt, deel je minder. Blijven zaken aan de oppervlakte hangen en kom je niet altijd bij waar het werkelijk om gaat. Veiligheid betekent dat je voelt dat jij kunt zijn wie je bent. Dat er geen stempel op je wordt gedrukt en dat je in een veilige en open omgeving kunt delen. De coach en mediator heeft geen oordeel en geen belang.
Verder kijken en -horen
We doen veel vanuit patronen, zoals we het gewend zijn te doen. Wanneer je kijkt en luistert naar de mensen om je heen, zie je wat mensen laten zien en wat je zelf wilt zien. Het is een uitdaging om beter te gaan luisteren, om echt te gaan horen en een uitdaging om verder te kijken, om echt te gaan zien. Dit levert op dat het begrip voor de ander groeit en dat de ander jou ook beter begrijpt.
Energie
Je energiek voelen. We willen het iedere dag op ieder moment. Energie maakt dat je de wereld om je heen positief belicht. Daardoor zie je meer de kansen en lijken belemmeringen te overzien. De energie voelen maakt dat je vooruit kunt kijken en de stappen kunt maken die je wilt maken. Coaching en mediation draagt ertoe bij dat je weer energie krijgt en positiviteit ervaart!
Optimisme
Geloven in verbetering. Vertrouwen! Weten dat inzet loont. Zienergie bevordert het vertrouwen dat het mogelijk is om te bereiken wat je wilt bereiken. Vertrouwen is een essentiële voorwaarde om resultaat te boeken. Zienergie denkt vanuit een breed kader waarin alles bespreekbaar is. Met een vleug humor en een grote dosis positiviteit ga je aan de slag. Door het lopen ‘ontstaat het pad dat je wilt gaan bewandelen, vanzelf!
Doen wat werkt- doelgericht en effectief
Zienergie werkt vanuit het principe dat je ‘moet doen wat werkt’. Dat betekent dat iedere coaching en mediation uniek is. Wat bij de een past, past de ander minder. Zienergie staat daarom voor het leveren van kwalitatief maatwerk met interventies die passend zijn en een gekozen strategie die werkt waarbij er wordt bijgesteld indien het nodig is.