Team mediation

Teamconflicten en samenwerkingsproblemen op de werkvloer werken vaak storend en staan het werkplezier van medewerkers en de productiviteit, vaak in de weg. Conflicten en problemen in de onderlinge samenwerking, kunnen leiden tot een hoog ziekteverzuim en een slecht imago voor het bedrijf. Voor het doorbreken van een conflict kan een onafhankelijke partij, de mediator, een uitkomst zijn.

In veel gevallen gaat het erom wat er zich tussen mensen afspeelt; hoe zijn de verhoudingen binnen een team en welke patronen spelen een belangrijke rol?

Conflicten in teams komen regelmatig voor en de meeste conflicten lossen zich eenvoudig op. Wanneer een conflict zich echter uitbreidt of een impact heeft op het grotere geheel, dan is het zaak om op zoek te gaan naar de oorzaak van het conflict. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • Verschil in verwachting over een rol of een taak
  • Botsende persoonlijkheden
  • Onduidelijkheid over de doelstellingen
  • Geen goede communicatie onderling
  • Ontbreken van aansturing
  • Onduidelijkheid over de besluitvormingsprocedures

De Zienergie mediator helpt om de dynamiek in een team effectief op het juiste spoor te zetten.
Bij team-mediation worden de interactiepatronen in beeld gebracht en bespreekbaar gemaakt om, toekomstgericht, een andere manier van samenwerken vorm te geven.

In veel gevallen gaat een team-mediation over in coaching waarbij de mediator oog houdt op de voortgang van het proces en de partijen begeleidt naar de overeengekomen oplossing.